Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021!!

Πληροφορίες εδώ!!

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προγραμματισμός Δράσεων για το 2020

 

ΠΡΑΞΗ 16/28-1-2020

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ & ΦΥΣΙΟΔΙΦΙΚΟΥ Συλλόγου Καρπενησίου συνεδρίασε  στις 28-1-2020 με σκοπό:

Α.  Συγκρότηση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

Αφού: α) προσέτρεξαν στα άρθρα του Καταστατικού που αποτελούν το «συνταγματικό του χάρτη»  (Άρθρο 4 Σκοπός και Άρθρο 5 Δραστηριότητες), β) μελέτησαν  τις προτάσεις των μελών και τα στοιχεία που έχουν καταγράψει από τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες και παρατηρήσεις – καταγραφές στον ορεινό όγκο της  Ευρυτανίας (απειλές, στοιχεία ανθρώπινων επιδράσεων, κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές από την υπερσυγκέντρωση βιομάζας, κ.α.) και γ) διερεύνησαν τις δυνατότητες  συνεργασιών με άλλους εθελοντικούς συλλόγους (ΕΟΣ Αγράφων, Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, κ.α.) και τους φορείς που – επιστημονικά και διοικητικά – υπηρετούν τους ίδιους σκοπούς, έθεσαν ως προτεραιότητα, με βάση τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες και την οικολογική κατάσταση του ευρυτανικού περιβάλλοντος, και αποφάσισαν την συγκρότηση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, που θα στελεχώνεται από τα έμπειρα και ενεργά μέλη του που διαθέτουν κατάρτιση και δεξιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση και προτίθενται να συνδράμουν τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού, περιφερειακής ενότητας Ευρυτανίας.

Πρωταρχικός σκοπός της εθελοντικής ομάδας είναι  να υποστηριχθούν στην πράξη οι προσπάθειες του ντόπιου πληθυσμού (μόνιμων κατοίκων) και των αρμόδιων υπηρεσιών στην κατεύθυνση της πυρασφάλειας και των δράσεων πυροπροστασίας, τόσο των οικισμών όσο και του εν γένη δασικού χώρου (δάση ελάτης, μεικτά δάση δρυός, πρινώνες, βοσκότοποι, κ.α.) που με τις πολλαπλές αξίες που υπηρετεί, εγγυάται την ασφαλή και διαρκή διαβίωση των κατοίκων του, και όσων στο μέλλον θα επιλέξουν να τον κατοικήσουν. Η καταγεγραμμένη πληθυσμιακή αποψίλωση της Ευρυτανίας, η εγκατάλειψη του παραδοσιακά πρωτογενούς τομέα δραστηριοτήτων (δασική διαχείριση, κτηνοτροφία, κ.α.), έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση βιομάζας που σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές και την επιμήκυνση της ξηροθερμικής περιόδου περικλείει απειλή για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών από ανθρωπογενή ή φυσικά αίτια, που οι υποδομές της ευρύτερης περιοχής δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν (ανεπάρκεια προληπτικών μέτρων, ελάχιστοι σταθμοί πυρόσβεσης, ανεπαρκής στελέχωση δασικών υπηρεσιών, αδράνεια μόνιμου πληθυσμού, κ.α.).

Β. Την κατάρτιση και έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το τρέχον έτος 2020, στην κατεύθυνση που ορίζεται από το καταστατικό του και με γνώμονα την εθελοντική προσφορά και το  κοινωνικό όφελος. Συνεργασίες με τη σχολή Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου, κ.α.

Γ. Τον ορισμό μέλους του συλλόγου στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Ευρυτανίας, ύστερα από πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

Προγραμματισμός Δράσεων για το 2020