Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021!!

Πληροφορίες εδώ!!

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα μέλη της εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Πεζοπορικού και Φυσιοδιφικού Συλλόγου Καρπενησίου είναι έτοιμα να συμβάλλουν:

 

  • στις δράσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας συνεργαζόμενοι με τους συλλόγους των τοπικών κοινοτήτων και με την Πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και με τους Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου, και την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, σε δραστηριότητες περιπολίας κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών στην ξηροθερμική περίοδο (Μάιος – Οκτώβριος) κάθε έτους και όπου κριθεί απαραίτητη η συμβολή της Εθελοντικής Ομάδας.

 

  • στις οριζόντιες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού συνεργαζόμενοι με φορείς εκπαίδευσης (Σχολή Δασολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κ.α.) και αξιοποιώντας και ίδια μέσα και ανθρώπινο δυναμικό (έντυπα πληροφόρησης Πολιτικής Προστασίας, σεμινάρια, κ.α.).

 

  • στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όποτε κληθούν και πάντα κάτω από την καθοδήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομικής Δ/νσης Ν. Ευρυτανίας.