Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Ιουλίου - Αυγούστου!!

Πληροφορίες εδώ!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

• Σκοπός

• Καταστατικό

• Διοικητικό Συμβούλιο

• Εγγραφή Μέλους

• Όροι Συμμετοχής